BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 10 NĂM 2021

  • 04/11/2021
  • 1855

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 10 năm 2021 là 357 người, giảm 42,04% so với cùng kỳ năm 2020 (616 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 588 người, giảm 26,22% so với cùng kỳ năm ngoái (797 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 60,78%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 54,42%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành Vận tải, Nhà hàng, khách sạn, Nông nghiệp và May mặc - giày da - dệt nhuộm - thiết kế thời trang.