BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 9 NĂM 2021

  • 06/10/2021
  • 2153

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 9 năm 2021 là 692 người, giảm 23,45% so với cùng kỳ năm 2020 (904 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 554 người, giảm 43,41% so với cùng kỳ năm ngoái (979 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 45,66%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 56,21%. Ngành nghề thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành Vận tải, Nhà hàng, khách sạn, Nông nghiệp và May mặc - giày da - dệt nhuộm - thiết kế thời trang.