HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP, THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀM QUA TRỰC TUYẾN, ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, THƯ ĐIỆN TỬ, ZALO

  • 18/08/2021
  • 3059

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động, người lao động thuận tiện trong việc chuẩn bị hồ sơ và yên tâm về quyền lợi trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng hướng dẫn gửi hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua trực tuyến, đường bưu điện, thư điện tử email, zalo…như sau: