THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP NỘP HỒ SƠ HƯỞNG VÀ THÔNG BÁO VIỆC LÀM QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, ZALO

  • 09/07/2021
  • 802

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, để thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chủ động ngăn chặn, ứng phó kịp thời với tình trạng lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo như sau: