BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 6 NĂM 2021

  • 05/07/2021
  • 1773

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 6 năm 2021 là 920 người, tăng 11,38% so với cùng kỳ năm 2020 (826 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 943 người, tăng 14,02% so với cùng kỳ năm ngoái (827 người).