BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 1 NĂM 2021

  • 23/02/2021
  • 18

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 2 năm 2021 là 253 người, giảm 29,72% so với cùng kỳ năm 2020 (360 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 569 người, tăng 125.7% so với cùng kỳ năm ngoái (252 người).