TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ, LỰC LƯỢNG SƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI DOANH NGHIỆP

  • 21/12/2020
  • 4632

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH TM&DV AGK tổ chức khóa huấn luyện cho người lao động làm công tác y tế và người lao động được người sử dụng lao động phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu.

Dự kiến từ ngày: 09/01/2021