BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 11 NĂM 2020

  • 07/12/2020
  • 80

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 11 năm 2020 là 673 người, tăng 58.72% so với cùng kỳ năm 2019 (424 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 626 người, tăng 13.81% so với cùng kỳ năm ngoái (550 người).