BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 10 NĂM 2020

  • 09/11/2020
  • 324

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 10 năm 2020 là 616 người, giảm 2,53% so với cùng kỳ năm 2019 (632 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 797 người, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm ngoái (771 người).