BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 9 NĂM 2020

  • 06/10/2020
  • 218

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 09 năm 2020 là 904 người, tăng 32,74% so với cùng kỳ năm 2019 ( 681 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 979 người, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái (427 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng tăng.