BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 8 NĂM 2020

  • 14/09/2020
  • 249
     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 08 năm 2020 là 887 người, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2019 (468 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 639 người, tăng 25,54% so với cùng kỳ năm ngoái (509 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng tăng.