BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 7 NĂM 2020

  • 12/08/2020
  • 87

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 07 năm 2020 là 722 người, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2019 (590 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 1.040 người, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái (677 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 7 tăng.