PHIÊN GDVL GIÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT

  • 27/07/2020
  • 61

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 104/KHPH/CĐNĐL-TTDVVL ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt và Trung tâm Dịch vụ việc làm về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp của Nhà trường

Thời gian: Lúc 8h00 đến 11h30 ngày 10/08/2020

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc là Lâm Đồng, số 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt