BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 6 NĂM 2020

  • 08/07/2020
  • 82

Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 06 năm 2020 là 826 người, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2019 (609 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 827 người, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái (620 người). Nguyên nhân: vì 1 số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, do đó số lượng người lao động đến nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 6 tăng.