BẢN TIN CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÂM ĐỒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

  • 06/07/2020
  • 893

Trong quý 6 tháng đầu  năm 2020, số lượt người lao động đăng ký tìm việc làm qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm là 2.647 lao động (nữ: 1.664). Cụ thể như sau: 

 

ẤN ĐÊ TẢI VỀ BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020