THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 2 NĂM 2020 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO

  • 02/06/2020
  • 922

Theo kế hoạch, kỳ thi tiếng Hàn Đợt 2 cho những lao động đăng ký dự tuyển đi Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo từ ngày 16/12/2019 đến ngày 18/12/2019 được tổ chức vào tháng 3/2020 , tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi tạm hoãn. Ngày 28/05/2020, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc(HRD Korea) đã thông báo nối lại việc tổ chức kỳ thi. Nội dung cụ thể như sau: