THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHO PHÉP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GỬI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN, THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HÀNG THÁNG ĐƯỢC THỰC HIỆN DƯỚI HÌNH THỨC GIÁN TIẾP

  • 13/04/2020
  • 123

Để phòng , tránh lây lan dịch Covid_19 , Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo về việc cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện , thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp