HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHTN

  • 31/03/2020
  • 241

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phải ngưng hoạt động sản xuất hoặc cắt giảm lao động.