THÔNG BÁO PHỎNG VẤN, TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM QUA HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

  • 26/03/2020
  • 115

Để hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bản tỉnh trong việc phỏng vấn, tuyển dụng lao động trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng triển khai kênh phỏng vấn, tuyển dụng lao động trực tuyến