THÔNG BÁO PHỎNG VẤN, TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM QUA HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

  • 26/03/2020
  • 69

Để hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bản tỉnh trong việc phỏng vấn, tuyển dụng lao động trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng triển khai kênh phỏng vấn, tuyển dụng lao động trực tuyến