BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 2 NĂM 2020

  • 16/03/2020
  • 281

   Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 02 năm 2020 là 360 người, tăng 70.61% so với cùng kỳ năm 2019 (211 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 252 người, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái (240 người). Người lao động thất nghiệp chủ yếu là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 78.33%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 49.72%. Người lao động trước khi mất việc làm đa phần là lao động giản đơn 92.22%. Ngành nghề thất nghiệp tập trung nhiều vào các ngành khác và ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Bảo vệ thực vật và Khai khoáng.