THÔNG TIN TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

  • 09/03/2020
  • 210

Với các ngành nghề đa dạng: Tin, xây dựng, du lịch, hóa - sinh, LĐPT, ....
Và còn nhiều tuyển dụng khác.
Lao động liên hệ Trung tâm DVVL - 02633 825 805 để được tự vấn giới thiệu việc làm