THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT (MIỄN PHÍ)

  • 10/02/2020
  • 109

Nhằm trang bị ngoại ngữ, kiến thức cần thiết, nâng cao khả năng cạnh tranh, trúng tuyển khi phỏng vấn cho lao động Lâm Đồng có nhu cầu đi làm việc tại Nhật Bản, 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tiếp tục chiêu sinh lớp  tiếng Nhật (Miễn phí).

Thời gian khai giảng: 24/02/2020