THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2 NĂM 2020

  • 10/02/2020
  • 313

Tổng hợp tuyển dụng tháng 2 năm 2020.
Với các ngành nghề đa dạng: Tin, xây dựng, du lịch, hóa - sinh ....
Và còn nhiều tuyển dụng khác.
Lao động liên hệ Trung tâm DVVL - 02633 825 805 để được tự vấn giới thiệu việc làm