THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THỜI NGƯNG TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

  • 07/02/2020
  • 67

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công điện số 552/CĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Công văn số 69/SLĐTBXH-VPN của Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.