KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 1 NĂM 2020

  • 05/02/2020
  • 86

Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2020, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã phối hợp Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức  Đợt 1 - kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng  đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS