BẢN TIN CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÂM ĐỒNG NĂM 2020

  • 04/02/2020
  • 121

Có 4.230 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tuyển dụng qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, với 22.535 vị trí việc làm trống

Tư vấn chính sách lao động việc làm: 16.159 lượt lao động, giới thiệu việc làm: 6.399 lượt lao độngSố lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ là 6.123 người

Click để tải về Bản Tin thị trường lao Động năm 2020