BÁO CÁO ĐẠI HỘI CCVV và NLĐ

  • 16/01/2020
  • 78

Đại hội Công chức, viên chức và người Lao động diễn ra ngày 15/01/2020

Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng

Ấn vô để xem