Phiên giao dịch việc làm bán thời gian, việc làm thời vụ năm 2020

  • 26/12/2019
  • 3174

Thời gian: Vào lúc 8h00 đến 11h30 ngày 10/01/2020

Địa điểm:

  • Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng - Số 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt
  • Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng - Văn phòng đại diện tại Bảo Lộc; số 147 Phan Bội Châu, phường 1, thanh phố Bảo Lộc