HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020( NỘI DUNG CHI TIẾT)

  • 10/12/2019
  • 3123

Nội dung hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2020 theo quy định của Bộ Lao Động TB&XH
 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
Nội dung chi tiết