Hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2020 theo chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo

  • 09/12/2019
  • 201

Hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2020 theo chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo

Với sự phối hợp giữa Trung tâm lao động nước ngoài và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea)

Hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2020

Nội dung xem tại đây