TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • 04/09/2019
  • 753

Mô hình một cửa gắn kết các nhiệm vụ: Tư vấn - giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề, thông tin thị trường lao động và giải quyết trợ cấp thất nghiệp.

      Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Việc làm tại Công văn số 671/CV-CVL ngày 30/6/2017 về “Mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm”. Tháng 4 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã nghiên cứu triển khai xây dựng và thực hiện giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình một cửa nhằm gắn kết hơn nữa các nhiệm vụ: Tư vấn - giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề, thông tin thị trường lao động và giải quyết trợ cấp thất nghiệp; hướng tới thực hiện mục tiêu quan trọng nhất của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là đưa người lao động bị thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

e079b6844900ad5ef411.jpg       4282d04b2ccfc89191de.jpg

Hình ảnh người lao động đến giao dịch tại Bộ phận một cửa

       Từ khi thực hiện mô hình một cửa đã tạo thuận lợi tối đa cho người lao động đến giao dịch tại Trung tâm, được giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng về trợ cấp thất nghiệp, tư vấn - giới thiệu việc làm, học nghề tại một nơi duy nhất. Mô hình một cửa đã đảm bảo được mục tiêu tất cả người lao động thất nghiệp khi đến Trung tâm nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đều được tư vấn đầy đủ và chuyên sâu về thông tin thị trường lao động, về các chương trình hỗ trợ học nghề, các ngành nghề đào tạo tại Trung tâm và tại các cơ sở đào tạo nghề khác. Từ đó, người lao động sẽ hiểu rõ hơn các quyền lợi và trách nhiệm khi hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chủ động hơn trong việc tìm kiếm việc làm mới hoặc tự tạo việc làm cho bản thân.

      Có thể nói, Mô hình một cửa được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phát huy hiệu quả. Quan trọng nhất là mức độ hài lòng của người lao động khi đến với Trung tâm. Bên cạnh việc nhận được một phần kinh phí trong thời gian thất nghiệp, đã có nhiều lao động nhanh chóng tìm được việc làm và chủ động đề nghị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Có nhiều lao động được tham gia khóa học nghề đúng như nguyện vọng mong muốn, các ngành nghề đào tạo phần nào đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động./.

                                                                        Chuyên viên: Vũ Thị Kim Hoa

                                                                   Bộ phận Tư Vấn Ban đầu