THÔNG TIN VỀ VIỆC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  • 04/09/2019
  • 1788

HỖ TRỢ HỌC NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

       Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể đăng ký học 01 nghề, thời gian hỗ trợ học không quá 06 tháng, tùy theo khóa đào tạo.

       Hỗ trợ học nghề là một chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị mất việc làm nằm trong chuỗi chính sách của Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bên cạnh các chính sách trợ cấp thất nghiệp nhằm hỗ trợ một phần chi phí nhằm đảm bảo cuộc sống cho NLĐ trong thời gian thất nghiệp; chính sách hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm giúp NLĐ tìm kiếm việc làm phù hợp để tái hoà nhập thị trường lao động thì hỗ trợ học nghề cho NLĐ thất nghiệp là chính sách nhân văn và ý nghĩa, nhằm mục đích hỗ trợ NLĐ nâng cao kỹ năng nghề, hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với sự năng động, biến động từng ngày và đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường lao động.