SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP

  • 09/08/2019
  • 523

Trước nhu cầu ngày càng lớn về việc làm của người lao động và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động tìm việc làm phù hợp bằng cách thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm.

       Hoạt động giới thiệu việc làm thông qua các phiên giao dịch do Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng (Trung tâm) triển khai thời gian qua đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tổ chức được 28 Phiên giao dịch việc làm, đạt 62% kế hoạch, tăng 55,56% so với cùng kỳ. (có 24 Phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm và Văn phòng Bảo Lộc. Phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Trọng, Cát Tiên, Đơn Dương tổ chức được 4 Phiên giao dịch việc làm Chuyên đề). Thông qua Phiên giao dịch việc làm đã có 1.950 lượt đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh qua hình thức trực tiếp và gián tiếp (trong đó số đơn vị tuyển dụng trực tiếp tại Phiên GDVL là: 190 lượt đơn vị,  bình quân mỗi phiên có gần 7 đơn vị tham gia tuyển dụng). Lượt lao động được tư vấn tại Phiên: 1223, (nữ: 778), tăng 72,25%, số lượt lao động được tư vấn việc làm: 985 (nữ:587) tăng 47,67% so với cùng kỳ…

         Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tích cực phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát, nắm bắt số lao động thất nghiệp, kịp thời tư vấn, giới thiệu việc làm hiệu quả, để người lao động nắm bắt được thông tin tuyển dụng, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, đưa thông tin tuyển dụng tới các xã, phường, thị trấn, trực tiếp tổ chức các sàn giao dịch tại các huyện, thành phố nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong việc tìm hiểu và đăng ký tuyển dụng.

       Để phát huy hiểu quả sàn giao dịch, năm 2019, Trung tâm chuẩn bị tham gia phiên giao dịch online. Bằng hình thức kết nối trực tuyến giúp doanh nghiệp và người lao động rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin cho nhu cầu lao động và việc làm, người lao động tìm việc làm, tiếp cận công việc phù hợp với trình độ. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị, doanh nghiệp tìm kiếm lao động có trình độ tay nghề phù hợp với yêu cầu công việc.

      Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, đẩy mạnh tuyên truyền những cơ chế, chính sách pháp luật, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, thực hiện công tác dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

      Sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đã góp phần phát triển đa dạng các giao dịch thị trường lao động, kết nối cung, cầu lao động một cách hiệu quả, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

     Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tư vấn việc làm; liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các phiên giao dịch để giải quyết việc làm cho người lao động một cách hiệu quả nhất.

Cao Thị Ngọc Trang – CV Phòng TVGTVL