Thông báo mời tham dự Phiên Giao dịch việc làm năm 2019 tại huyệnDi Linh

  • 09/07/2019
  • 99

Thông báo mời tham dự  Phiên Giao dịch việc làm năm 2019 tại huyện Di Linh

                  Kính gửi:   

                                  - Ban Giám đốc đơn vị, doanh nghiệp;

                                  - Phòng Tổ chức hành chính.

 

       Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Di Linh về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh.

      Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và quảng bá thông tin của đơn vị trong “Phiên giao dịch việc làm năm 2019 tại huyện Di Linh” nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

     - Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 31/8/2019.

     -  Địa điểm: Trường tiểu học Hòa Ninh 1 ( Thôn 6 -  Hòa Ninh - Di Linh - Lâm Đồng)

2. Tổ chức thực hiện:

    a. Đối với đơn vị tham dự và tuyển dụng lao động trực tiếp:

      - Ban tổ chức Phiên giao dịch việc làm hỗ trợ:  

       + Thông tin, tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động của đơn vị trước Phiên giao dịch việc làm;

       + Hỗ trợ đơn vị tiếp tục tuyển lao động sau khi Phiên giao dịch việc làm kết thúc (trường hợp đơn vị chưa tuyển dụng được lao động);

       + Bố trí bàn ghế, khu vực tuyển dụng và bảng tên đơn vị;

       + Không thu phí tuyển dụng lao động.

   - Đơn vị tham gia tuyển lao động có trách nhiệm:

       + Bố trí nhân sự đến để trực tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn và tuyển chọn người lao động tại Phiên giao dịch việc làm;

       + Chuẩn bị và phổ biến thông tin tuyển dụng lao động tại Phiên giao dịch việc làm bằng nhiều hình thức: Pano đứng, tờ rơi….(nếu có);

       + Thông báo kết quả tuyển dụng sau khi Phiên giao dịch việc làm kết thúc.

b. Đối với đơn vị không đến tuyển lao động trực tiếp: ngoài việc hỗ trợ nêu trên, Ban tổ chức sẽ chọn lựa những lao động phù hợp và viết giấy giới thiệu cho lao động trực tiếp đến tại đơn vị để phỏng vấn.

3. Quy trình và thời gian đăng ký tham dự:

a. Quy trình đăng ký: Đơn vị gửi thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động bằng 1 trong những hình thức sau:

- Email: vieclamlamdong@gmail.com (Tiêu đề email: Đăng ký tham dự Phiên giao dịch việc làm )

- Đăng tuyển dụng trực tiếp trên website: vieclamlamdong.vn

- Gửi trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng; số 172 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt; điện thoại: 0263.3825805 - 3822360.

b. Thời gian đăng ký: Trước ngày 28/8/2019.

Rất mong sự tham gia của quý đơn vị !