Thông báo tổ chức Phiên Giao dịch việc làm ngày 10 tháng 7 năm 2019

  • 09/07/2019
  • 20

                                              THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Phiên Giao dịch việc làm ngày 10 tháng 7 năm 2019

      Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm được việc làm và học nghề phù hợp với trình độ và khả năng hiện có. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tổ chức Phiên giao dịch việc làm cụ thể như sau:
- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 10/7/2019
- Địa Điểm:

      * Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng: 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

      *  Văn phòng đại diện: 147 Phan Bội Châu - Phường 1 -Tp Bảo Lộc
   Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo đến toàn thể người lao động, học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề đến tham gia vào 2 địa điểm trên.
   Tại Phiên GDVL có 10 đơn vị, doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp và trên 200 đơn vị, doanh nghiệp phỏng vấn gián tiếp với số lượng lớn lao động phổ thông và lao động có trình độ.

Mọi chi tiết liên hệ: Điện thoại: 02633 825 805.(Đà Lạt), 3864445 (Bảo Lộc)

Trân trọng !