Kết quả giải quyết bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 của Văn phòng đại diện tại thành phố Bảo Lộc

  • 05/07/2019
  • 2143

Văn phòng Đại diện tại thành phố Bảo Lộc được giao thực hiện tất cả các nhiệm vụ chuyên môn như: Tư vấn – giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, tư vấn học nghề; thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; vv... để phục vụ cho người lao động và người sử dụng lao động tại 5 huyện phía Nam và thành phố Bảo Lộc.

Kết quả giải quyết bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2019

của Văn phòng đại diện tại thành phố Bảo Lộc

 

          Văn phòng Đại diện tại thành phố Bảo Lộc được giao thực hiện tất cả các nhiệm vụ chuyên môn như: Tư vấn – giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, tư vấn học nghề; thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; vv... để phục vụ cho người lao động và người sử dụng lao động tại 5 huyện phía Nam và thành phố Bảo Lộc.


Tình hình tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại Văn phòng Bảo Lộc

          Bên cạnh các nhiệm vụ được giao thì giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp tại Văn phòng Bảo Lộc luôn được chú trọng và thực hiện một cách nghiêm túc. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc và sự hỗ trợ kịp thời của các phò ng ban tại Trung tâm đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm việc tại Văn phòng Bảo Lộc ngày càng hoàn thiện kỹ năng, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết tốt các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

          Người lao động khi tới Văn phòng đều được tư vấn về thủ tục, về quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp (hồ sơ hưởng trợ cấp, điều kiện hưởng, thông báo việc làm hàng tháng, các chế độ được hưởng vv…). Các trường hợp đặc biệt đều được giải thích cặn kẽ, hướng dẫn tỉ mỉ cho người lao động hiểu để điều chỉnh các giấy tờ liên quan, không ảnh hưởng đến thời gian nộp hồ sơ cũng như nâng cao kỹ năng xử lý công việc của cán bộ tại Văn phòng Bảo Lộc. Đặc biệt Văn phòng chú trọng đến công tác tư vấn – giới thiệu việc làm để giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

          Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Văn phòng luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng ban của Trung tâm, cập nhật nhanh chóng các doanh nghiệp đang tuyển dụng để tư vấn và giới thiệu kịp thời cho người lao động ngay lần đầu tiên đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Văn phòng cũng chủ động phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và 5 huyện phía Nam để có thông tin về khóa học nghề, danh mục đào tạo, trình độ đào tạo để tư vấn cho người lao động có sự lựa chọn những ngành nghề phù hợp với bản thân.

          Với sự nỗ lực của các cán bộ tại Văn phòng Bảo Lộc, tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 đạt được như sau:

TT

Chỉ tiêu

Người

 

Số lượng

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người

1032

2

Số người không nộp hồ sơ sau khi được tư vấn

Người

51

3

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm

Người

27

4

Số người được hỗ trợ học nghề

Người

25

Để có được kết quả như trên, đội ngũ cán bộ tại Văn phòng Bảo Lộc đã nỗ lực tối đa, không ngừng học hỏi, sáng tạo, linh hoạt trong công việc, khắc phục những khó khăn, tồn tại trong suốt thời gian qua; đồng thời trong thời gian tới Văn phòng sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đến người sử dụng lao động và người lao động được biết, hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm của mình theo quy định./.

                                                                                                           Trần Ngọc Ảnh Hoàng

                                                                                                  Chuyên viên tại Văn phòng Bảo Lộc