SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

  • 05/07/2019
  • 995

  Trong 06 tháng đầu năm 2019, tư vấn chính sách LĐVL cho 8930 lượt lao động, tăng 15% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2018 đạt 89% so với kế hoạch (10.000 lượt).Giới thiệu việc làm cho 3944 lượt lao động, tăng 67%. so với cùng kỳ, đạt 79% so với kế hoạch (5000 lượt).Đã có 30 lao động xuất cảnh đi làm việc tại thị trường Nhật Bản, 15 lao động trúng tuyển chính thức đang chờ bay, 51 lao động đang học và chờ phỏng vấn.

SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

 

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Lâm đồng là đơn vị sự nghiệp thuộc sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, thực hiện các chức năng thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn về học nghề; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

     Trong 06 tháng đầu năm 2019, Công tác tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: Với vai trò cầu nối cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm) là địa chỉ tin cậy của nhiều người lao động  trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tích cực phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể, các phòng Lao động  Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố…, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo triển khai đa dạng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ vào ngày 10 và 25 hàng tháng, đẩy mạnh tư vấn GTVL cho các đối tượng hưởng BHTN, chú trọng tư vấn GTVL gián tiếp qua các trang mạng xã hội... đã mang lại những hiệu quả rất tích cực, góp phần rất lớn trong việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Tỉnh

      - Tư vấn chính sách LĐVL cho 8930 lượt lao động, tăng 15% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2018 đạt 89% so với kế hoạch (10.000 lượt).

     - Giới thiệu việc làm cho 3944 lượt lao động, tăng 67%. so với cùng kỳ, đạt 79% so với kế hoạch (5000 lượt).

     - Đã có 30 lao động xuất cảnh đi làm việc tại thị trường Nhật Bản, 15 lao động trúng tuyển chính thức đang chờ bay, 51 lao động đang học và chờ phỏng vấn.

     Tuy nhiên, công tác tư vấn Giới thiệu việc làm trong thời gian qua cũng gặp một số những khó khăn: việc tuyên truyền các chính sách về việc làm, đào tạo nghề và XKLĐ chưa được thường xuyên, sâu kỹ nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bản thân người lao động đôi khi chưa quan tâm tham gia các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm dẫn đến việc thiếu thông tin về thị trường lao động; chính sách tiền lương, tiền công của một số doanh nghiệp trong tỉnh còn thấp, điều kiện sinh hoạt và môi trường lao động ở một số công ty chưa tốt, chưa thu hút được lực lượng lao động...

     Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác tư vấn giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin thị trường lao động của Tỉnh rộng khắp hơn bằng cách tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố…, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, qua hệ thống thông tin của Trung tâm, qua đội ngũ cộng tác viên  của Trung tâm. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức để cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết,thu thập, cập nhật nhiều ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong, ngoài tỉnh, ngoài nước. Mở ra cho người lao động thêm nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp, ổn định cuộc sống và phát triển bản thân.

 

Cao Thị Ngọc Trang – CV Phòng TVGTVL