TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG CẦU NỐI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP

  • 17/06/2019
  • 698

Trong những năm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp góp phần vào mục tiêu giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

 CẦU NỐI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP

      Trong những năm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp góp phần vào mục tiêu giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

       Để trở thành cầu nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp, với nỗ lực và quyết tâm cao Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: đa dạng các hình thức cung cấp thông tin thị trường lao động; các Phiên giao dịch việc làm; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn giới thiệu việc làm và đẩy mạnh hoạt động thông tin thị trường lao động, phát hành bản tin thị trường lao động 6 tháng và công bố nhận định ngắn hạn về thị trường lao động hàng năm… qua đó hàng năm các chỉ tiêu như tư vấn, giới thiệu việc làm, tần suất tổ chức Phiên GDVL, số lao động đi làm việc nước ngoài đều vượt kế hoạch đề ra.

      Để góp phần nâng cao chỉ số canh tranh (PCI) của tỉnh, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đưa ra một số định hướng hoạt động trong những năm tới như sau:

Thứ nhất, triển khai có hiệu quả công tác thu thập thông tin và đa dạng hình thức cung cấp thông tin cung - cầu lao động

      Thông tin thị trường lao động phải bảo đảm tính chính xác và kịp thời; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu cung – cầu lao động cho phép quản lý, khai thác, tra cứu thông tin về lao động việc làm trên địa bàn tỉnh theo nhiều cấp (cấp tỉnh, huyện, xã và thôn).      

Nâng cao hiệu quả công tác dự báo thông tin thị trường lao động; Đẩy mạnh công tác tuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm

       Đối với hoạt động tư vấn: Đa dạng các hoạt động tư vấn như liên kết với các đơn vị xây dựng chương trình tư vấn qua hệ thống tổng đài 1080; tư vấn qua Cổng thông tin điện tử (vieclamlamdong.vn) và mạng xã hội (facebook) của Trung tâm; xây dựng phần mềm tư vấn qua hệ thống tin nhắn di động 0918007245 và tổ chức tư vấn trực tiếp tại Sàn giao dịch việc làm. Thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp chọn ngành, chọn nghề, phân luồng đào tạo phù hợp với ngành nghề cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên học sinh cuối cấp, sinh viên năm cuối và thanh niên thất nghiệp, chưa có việc làm ổn định.


      Đối với hoạt động giới thiệu việc làm: Cơ sở dữ liệu về việc làm trống, người tìm việc luôn được cập nhật những vị trí việc làm trống mới; tăng cường kết nối thông tin trong hệ thống giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm, nhất là các Trung tâm vùng; Đa dạng các hình thức kết nối việc làm để người lao động lựa chọn và thực hiện kết nối việc làm với người sử dụng lao động.

Thứ ba, đa dạng và nâng cao hiệu quả Sàn giao dịch việc làm

       Nâng tần suất tổ chức Sàn giao dịch việc làm lên 04 phiên/tháng; mở rộng sự kết nối, chia sẻ về mặt thông tin giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm trong phạm vi vùng, khu vực; tăng cường việc mở các Sàn giao dịch vệ tinh tại các huyện/thành phố song song với hoạt động của Sàn giao dịch tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

      Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị để hỗ trợ tăng cường tiện ích phục vụ kết nối cung – cầu lao động lao động tốt hơn thông qua website Sàn giao dịch việc làm trực tuyến vieclamlamdong.vn.

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư, thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin và linh hoạt của thị trường lao động

       Xây dựng hệ thống các phần mềm để quản trị, lưu trữ, xử lý một khối lượng lớn thông tin; nâng cấp website người tìm việc-việc tìm người vieclamlamdong.vn  hỗ trợ các tiện ích phục vụ kết nối cung – cầu lao động lao động với Cục việc làm thông qua tại địa chỉ vieclamvietnam.gov.vn; trang bị, nâng cấp thiết bị ngoại vi công nghệ hiện đại sẵn sàng kết nối hệ thống thông tin thị trường lao động của vùng và Cục việc làm.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp

      Giải quyết đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng thời hạn cho người lao động đối với các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp tốt giữa các ngành có liên quan trong việc tuyên truyền, chia sẻ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình giải quyết bảo hiểm thất nghiệp.

      Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng các biện pháp như: tư vấn tại chỗ đối với từng người lao động; mời tham gia sàn giao dịch việc làm qua tin nhắn, Email, điện thoại… để họ sớm quay lại thị trường lao động qua đó thay đổi cách nhìn nhận của người lao động thất nghiệp đến Trung tâm chỉ để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Nguyễn Thanh Phong –Phó Giám đốc phụ trách.