Kết quả Phiên GDVL ngày 25/9/2019

  • 27/05/2019
  • 2420

Lượt lao động tư vấn giới thiệu việc làm là 25, trong đó trình độ đại học: 6, cao đẳng: 5 , trung cấp: 4 , LDPT: 10

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     

Đà Lạt, ngày 25 tháng 9 năm 2019

                     

BÁO CÁO KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 SAU PHIÊN GDVL TẠI ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC NGÀY 25/9/2019

 

1. TẠI VĂN PHÒNG BẢO LỘC

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

CN Công ty CP Scavi Lâm Đồng

1

0

0

1

0

0

0

Gián tiếp

 

2

C. ty TNHH Thành Bưởi tại Bảo Lộc

1

0

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

3

Công ty CP Sandals

2

1

0

1

0

0

1

Gián tiếp

 

4

C.ty dịch vụ bảo vệ Phát Minh Vượng

1

0

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

5

C. ty TNHH mỹ phẩm Xuân Trang

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

6

C. ty TNHH Tp An Vạn Thịnh

1

0

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

7

Viettel Bảo Lâm

1

0

0

1

0

0

0

Gián tiếp

 

8

C.ty TNHH May Mặc First Team VN

1

0

0

1

0

0

0

Trực tiếp

 

9

CN Tổng công ty may Nhà Bè

3

3

1

0

0

0

2

Trực tiếp

 

10

C.ty TNHH Bình Thiên Hà (Dai Ichi)

1

1

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

11

C.ty TNHH Hoàng Thành Logistics

2

2

0

0

0

0

2

Trực tiếp

 

12

C.ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen

2

0

0

0

1

0

1

Trực tiếp

 

TỔNG

17

8

2

4

3

0

8

 

                     
 

2. TẠI TRUNG TÂM

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

Chưa giới thiệu 

1

1

1

0

0

0

0

Chưa giới thiệu 

 

2

Công ty Cp Cây giống cao nguyên

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

3

Công ty Đông Phú Gia

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

4

Công ty Rau Thủy Canh 

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

5

Công ty TNHH Florama Việt Nam

1

0

0

0

1

0

0

Trực tiếp

 

6

Phạm Nguyễn 

1

1

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

7

Thông Đức

1

1

0

1

0

0

0

Trực tiếp

 

8

Trung tâm lưu trữ lịch sử

1

1

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

TỔNG

8

6

4

1

1

0

2