Kết quả Phiên GDVL ngày 10/9/2019

  • 16/05/2019
  • 2051

Lượt lao động tư vấn giới thiệu việc làm là 32, trong đó trình độ đại học: 9, cao đẳng: 7 , trung cấp: 7 , LDPT: 9

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
       

Đà Lạt, ngày 10 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 SAU PHIÊN GDVL TẠI ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC NGÀY 10/09/2019

 

1. TẠI VĂN PHÒNG BẢO LỘC

               
 

STT

 

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

 

CN C.ty may Nhà Bè – XN may Bảo Lộc

2

1

0

0

0

0

2

Trực tiếp

 

2

 

Công ty CP Sandals

8

5

1

2

1

0

4

Trực tiếp

 

3

 

Công ty CP Tơ Lụa Đông Lâm

1

1

0

0

1

0

0

Trực tiếp

 

4

 

Công ty TNHH An Vạn Thịnh

3

0

1

1

1

0

0

Trực tiếp

 

5

 

Công ty TNHH Bình Thiên Hà (Dai Ichi)

6

3

1

3

0

0

2

Trực tiếp

 

6

 

Công ty TNHH Coffee Hoàng Tỷ

1

1

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

7

 

Công ty TNHH MTV Trần Ngọc

2

1

1

0

1

0

0

Trực tiếp

 

8

 

Công ty TNHH Pháp Thành

2

2

1

0

0

0

1

Gián tiếp

 

9

 

Công ty TNHH Tư vấn và XD Pak Sun

1

1

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

10

 

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel - CN Bảo Lộc

1

0

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

TỔNG

27

15

5

6

7

0

9

 

                       
 

2. TẠI TRUNG TÂM

               
 

STT

 

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

 

Bảo sơn Lâm Đồng 

1

1

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

2

 

Sâm Ngọc Linh 

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

3

 

Đặc sản Thu Hiền 

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

4

 

Chưa giới thiệu 

2

2

1

1

0

0

0

Chưa giới thiệu

 

TỔNG

5

5

4

1

0

0

0