Kết quả Phiên GDVL ngày 25/04/2019

  • 03/05/2019
  • 1621

Kết quả Phiên GDVL ngày 25/04/2019

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     

Đà Lạt, ngày 26 tháng 04 năm 2019

                     

BÁO CÁO KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 SAU PHIÊN GDVL TẠI ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC NGÀY 25/04/2019

 

1. TẠI VĂN PHÒNG BẢO LỘC

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

C.ty CP ĐT Năng Lượng Xanh

14

0

0

4

2

1

7

Gián tiếp

 

2

Công ty CP Sandals

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

3

Công ty TNHH Pháp Thành

2

2

0

0

0

0

2

Gián tiếp

 

4

Quán ăn Bách Hỷ An

1

0

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

5

Thẩm mỹ viện Kay spa Bảo Lộc

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

6

C. ty TNHH Bình Thiên Hà

9

8

0

5

0

0

4

Trực tiếp

 

7

C. ty TNHH Hoàng Thành Logistics

7

4

0

0

1

1

5

Trực tiếp

 

8

C.ty TNHH TP An Vạn Thịnh

2

1

0

1

0

0

1

Trực tiếp

 

9

Đông Y Spa

1

1

0

0

0

0

1

Trực tiếp

 

10

CHƯA GT

1

0

0

0

1

0

0

CHƯA GT

 

TỔNG

39

18

0

10

4

2

23

 

                     
 

2. TẠI TRUNG TÂM

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

CTTNHH Bảo Gia Hưng

1

1

0

1

0

0

0

Gián tiếp

 

2

CTTNHH Tp Atlantic

1

0

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

3

HTX Bò Sữa Đơn Dương

1

0

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

4

Mẫu Giáo Thiên Thần

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

5

Siêu thị Thông Ba Lá

1

1

0

1

0

0

0

Gián tiếp

 

6

Vinamilk

1

0

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

7

CTTNHH Việt Farm

1

0

0

0

1

0

0

Trực tiếp

 

8

Chưa giới thiệu 

1

0

0

0

0

1

0

Chưa giới thiệu 

 

TỔNG

8

3

1

2

3

1

1