THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN 2019

  • 18/04/2019
  • 160

Thực hiện nội dung bảng ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động TB&XH Việt Nam về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, năm 2019 sẽ được triển khai như sau:

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH LÂM ĐỒNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN 2019

 

 

Thực hiện nội dung bảng ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động TB&XH Việt Nam về chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, năm 2019 sẽ được triển khai như sau:

  1. Nội dung thi gồm 2 nội dung: thi năng lực tiếng Hàn và kiển tra tay nghề, đánh giá năng lực.
  2. Nghành nghề đăng ký dự thi: Sản xuất chế tạo, nông nghiệp, xây dựng.
  3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

+ Thi năng lực tiếng Hàn dự kiến: 15-17/5/2019.

+ Thi và kiển tra tay nghề, đánh giá năng lực dự kiến: 19/8-21/8/2019 (Sản xuất chế tạo và xây dựng); ngày 28/10-30/10/2019 (Nông nghiệp)

  1. Thời gian thi dự kiến:

+ Thi năng lực tiếng Hàn: 2/7-31/7/2019 (Sản xuất chế tạo và xây dựng); 23/9-11/10 (Nông nghiệp).

+ Thi và kiển tra tay nghề, đánh giá năng lực: 18/9-21/9/2019 (Sản xuất chế tạo và xây dựng); 11/11-14/11/2019 (Nông nghiệp).

 

*LAO ĐỘNG MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

  • Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng - 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Điện thoại: 0263.3829023.
  • Văn phòng đại diện Trung tâm DVVL tại TP. Bảo Lộc - 147 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Bảo Lộc. Điện thoại: 0263.3864445.  
  • Hoặc tra cứu:

+ Website Trung tâm Lao động ngoài nước: http://www.colab.gov.vn

+ Website Chương trình EPS: http://www.eps.go.kr