Kết quả Phiên GDVL ngày 10/04/2019

  • 29/03/2019
  • 396

TRUNG TÂM DCH V VIC LÀM LÂM ĐNG

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG TT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     

Đà Lạt, ngày 12 tháng 04 năm 2019

                     

BÁO CÁO KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 SAU PHIÊN GDVL TẠI ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC NGÀY 10/04/2019

 

1. TẠI VĂN PHÒNG BẢO LỘC

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

Công ty TNHH SX TMDV Đồng Phước

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

2

Công ty TNHH T&T Thành Công

1

0

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

3

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng

1

0

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

4

Văn Phòng TĐL Prudential Bảo Lộc

2

2

0

1

0

0

1

Gián tiếp

 

5

Công ty CP May Nhà Bè

2

0

0

0

0

1

1

Trực tiếp

 

6

Công ty CP Sandals

6

5

3

1

0

0

2

Trực tiếp

 

7

C. ty TNHH Merkava VN

2

1

1

0

0

0

1

Trực tiếp

 

8

C. ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen

4

2

1

1

0

0

2

Trực tiếp

 

9

Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Bảo Lộc

1

1

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

10

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel - CN Bảo Lộc

7

4

1

2

0

0

4

Trực tiếp

 

TỔNG

27

16

7

5

1

1

13

 

                     
 

2. TẠI TRUNG TÂM

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

BĐS Smart Land

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

2

Cafee gió 

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

3

Cafee Tâm Châu 

2

2

0

0

0

0

2

Gián tiếp

 

4

Công CP Điện Đa Brlen

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

5

Công ty Cp Đầu tư Lan Anh

2

0

2

0

0

0

0

Gián tiếp

 

6

Công ty CP Kiến trúc Lâm Đồng

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

7

Công ty sinh học sạch

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

8

Khách sạn Kings

2

1

2

0

0

0

0

Gián tiếp

 

9

KS Thanh Bình 

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

10

Nanogen

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

11

Ngân hàng Bắc Á

2

2

2

0

0

0

0

Gián tiếp

 

12

Nhà hàng Ming

1

0

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

13

Queen T&T

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

14

Sợi Lông Cừu

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

15

To Yo Ta Đà Lạt

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

16

Trung tâm THT

1

0

0

1

0

0

0

Gián tiếp

 

17

TV Xuất khẩu Lao Động

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

18

XQ

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

19

Công ty CP Du lịch Á Đông

1

0

0

0

0

1

0

Trực tiếp

 

20

BĐS Phú Mỹ Toàn

2

2

1

1

0

0

0

Trực tiếp

 

21

Công ty Cp Linh Sơn 

2

1

2

0

0

0

0

Trực tiếp

 

22

C. ty CP Vi Tính Sài gòn -Sagotech

4

2

4

0

0

0

0

Trực tiếp

 

23

C.ty DVKT PT nông nghiệp Đà Lạt

3

3

3

0

0

0

0

Trực tiếp

 

24

Công ty thực phẩm Ladofood

3

2

2

1

0

0

0

Trực tiếp

 

25

Nhà hàng Zalo

1

0

0

0

0

0

1

Trực tiếp

 

26

Quảng Thái

2

1

2

0

0

0

0

Trực tiếp

 

27

Trung tâm kinh doanh VNPT

1

1

0

1

0

0

0

Trực tiếp

 

28

Trung tâm ngoại ngữ Phương Nam

2

1

1

1

0

0

0

Trực tiếp

 

TỔNG

43

23

29

5

0

1

8