Chính sách visa mới của Nhật Bản là cơ hội lớn cho lao động Việt Nam

  • 14/01/2019
  • 153

Trong bối cảnh thiếu hụt lao động trở thành một rào cản tăng trưởng kinh tế, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự án luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2019, giới thiệu hai tư cách lưu trú mới dành cho lao động nhập cư với mục đích mở rộng cửa hơn để chào đón lao động nước ngoài đến làm việc tại Nhật Bản.

https://baotintuc.vn/viec-lam/chinh-sach-visa-moi-cua-nhat-ban-la-co-hoi-lon-cho-lao-dong-viet-nam-20190114081614695.htm