KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/04/2019 TẠI TRUNG TÂM VÀ VĂN PHÒNG BẢO LỘC

  • 11/01/2019
  • 590

KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/03/2019 TẠI TRUNG TÂM VÀ VĂN PHÒNG BẢO LỘC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      Đà Lạt, ngày 12 tháng 04 năm 2019
                     
BÁO CÁO KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 SAU PHIÊN GDVL TẠI ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC NGÀY 10/04/2019
  1. TẠI VĂN PHÒNG BẢO LỘC                
  STT DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU ĐẾN DN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN HÌNH THỨC GIỚI THIỆU
  TỔNG NỮ ĐH TC CNKT LĐPT
  1 Công ty TNHH SX TMDV Đồng Phước  1 1 0 0 0 0 1 Gián tiếp
  2 Công ty TNHH T&T Thành Công  1 0 0 0 0 0 1 Gián tiếp
  3 Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng  1 0 0 0 1 0 0 Gián tiếp
  4 Văn Phòng TĐL Prudential Bảo Lộc  2 2 0 1 0 0 1 Gián tiếp
  5 Công ty CP May Nhà Bè  2 0 0 0 0 1 1 Trực tiếp
  6 Công ty CP Sandals  6 5 3 1 0 0 2 Trực tiếp
  7 Công ty TNHH Merkava VN  2 1 1 0 0 0 1 Trực tiếp
  8 Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen  4 2 1 1 0 0 2 Trực tiếp
  9 Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Bảo Lộc  1 1 1 0 0 0 0 Trực tiếp
  10 Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel - CN Bảo Lộc  7 4 1 2 0 0 4 Trực tiếp
  TỔNG 27 16 7 5 1 1 13  
                     
  2. TẠI TRUNG TÂM                
  STT DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU ĐẾN DN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN HÌNH THỨC GIỚI THIỆU
  TỔNG NỮ ĐH TC CNKT LĐPT
  1 BĐS Smart Land  1 1 1 0 0 0 0 Gián tiếp
  2 Cafee gió   1 1 0 0 0 0 1 Gián tiếp
  3 Cafee Tâm Châu   2 2 0 0 0 0 2 Gián tiếp
  4 Công CP Điện Đa Brlen 1 0 1 0 0 0 0 Gián tiếp
  5 Công ty Cp Đầu tư Lan Anh  2 0 2 0 0 0 0 Gián tiếp
  6 Công ty CP Kiến trúc Lâm Đồng 1 0 1 0 0 0 0 Gián tiếp
  7 Công ty sinh học sạch  1 0 1 0 0 0 0 Gián tiếp
  8 Khách sạn Kings  2 1 2 0 0 0 0 Gián tiếp
  9 KS Thanh Bình   1 0 1 0 0 0 0 Gián tiếp
  10 Nanogen  1 1 0 0 0 0 1 Gián tiếp
  11 Ngân hàng Bắc Á  2 2 2 0 0 0 0 Gián tiếp
  12 Nhà hàng Ming  1 0 0 0 0 0 1 Gián tiếp
  13 Queen T&T  1 1 0 0 0 0 1 Gián tiếp
  14 Sợi Lông Cừu  1 0 1 0 0 0 0 Gián tiếp
  15 To Yo Ta Đà Lạt  1 0 1 0 0 0 0 Gián tiếp
  16 Trung tâm THT  1 0 0 1 0 0 0 Gián tiếp
  17 TV Xuất khẩu Lao Động  1 1 0 0 0 0 1 Gián tiếp
  18 XQ  1 0 1 0 0 0 0 Gián tiếp
  19 Công ty CP Du lịch Á Đông  1 0 0 0 0 1 0 Trực tiếp
  20 BĐS Phú Mỹ Toàn  2 2 1 1 0 0 0 Trực tiếp
  21 Công ty Cp Linh Sơn   2 1 2 0 0 0 0 Trực tiếp
  22 Công ty CP Vi Tính Sài gòn -Sagotech  4 2 4 0 0 0 0 Trực tiếp
  23 Công ty DVKT PT nông nghiệp Đà Lạt  3 3 3 0 0 0 0 Trực tiếp
  24 Công ty thực phẩm Ladofood  3 2 2 1 0 0 0 Trực tiếp
  25 Nhà hàng Zalo  1 0 0 0 0 0 1 Trực tiếp
  26 Quảng Thái  2 1 2 0 0 0 0 Trực tiếp
  27 Trung tâm kinh doanh VNPT  1 1 0 1 0 0 0 Trực tiếp
  28 Trung tâm ngoại ngữ Phương Nam  2 1 1 1 0 0 0 Trực tiếp
  TỔNG 43 23 29 5 0 1 8