KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/03/2019 TẠI TRUNG TÂM VÀ VĂN PHÒNG BẢO LỘC

  • 11/01/2019
  • 300

KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/03/2019 TẠI TRUNG TÂM VÀ VĂN PHÒNG BẢO LỘC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     

Đà Lạt, ngày 11 tháng 03 năm 2019

                     

BÁO CÁO KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 SAU PHIÊN GDVL TẠI ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC NGÀY 10/03/2019

 

1. TẠI VĂN PHÒNG BẢO LỘC

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

Công ty CP Sandals

3

3

1

1

1

0

0

Gián tiếp

 

2

Công ty TNHH An Vạn Thịnh

4

3

3

0

0

0

1

Gián tiếp

 

3

Công ty TNHH SX TM Linh Phong

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

4

Công ty TNHH T&T Thành Công

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

5

Công ty TNHH Bình Thiên Hà

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

6

C. ty TNHH BV - Vệ Sỹ Bảo Tín

1

0

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

7

C. ty TNHH Thành Bưởi CN Bảo Lộc

1

0

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

8

Công ty TNHH Merkava Việt Nam

8

6

4

0

1

0

3

Trực tiếp

 

9

Công ty TNHH Bảo Vàng

2

0

0

0

1

0

1

Trực tiếp

 

10

C.ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen

3

3

3

0

0

0

0

Trực tiếp

 

11

Nhà hàng - Khách sạn Memories

2

2

0

1

0

0

1

Trực tiếp

 

TỔNG

27

20

14

2

4

0

7

 

                     
 

2. TẠI TRUNG TÂM

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

Công ty TNHH Rau và Hoa

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

2

Khách sạn King

1

1

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

3

Netpace

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

4

Công ty Cp Hoàng Anh Đất Xanh 

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

5

Công ty CP Linh Sơn 

1

0

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

6

Công ty TNHH Kim Quy 

1

0

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

7

Bất động sạn 49.com

1

1

0

0

0

0

1

Trực tiếp

 

8

Công ty CP giao hàng tiết kiệm

2

2

2

0

0

0

0

Trực tiếp

 

9

Công ty TNHH Tự Loan

3

2

3

0

0

0

0

Trực tiếp

 

TỔNG

12

10

0

2