KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/01/2019 TẠI TRUNG TÂM VÀ VĂN PHÒNG BẢO LỘC

  • 02/01/2019
  • 48

KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/01/2019 TẠI TRUNG TÂM VÀ VĂN PHÒNG BẢO LỘC

TT DỊCH VỤ VIỆC LÀM LÂM ĐỒNG

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     

Đà Lạt, ngày 11 tháng 01 năm 2019

                     

BÁO CÁO KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG
 SAU PHIÊN GDVL TẠI ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC NGÀY 10/01/2019

 

1. TẠI VĂN PHÒNG BẢO LỘC

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

C.ty CP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng

7

3

4

3

0

0

0

Trực tiếp

 

2

C.Ty CP Đầu tư và phát triển nhà đất Bảo Lộc

7

6

4

0

1

0

2

Trực tiếp

 

3

Công ty CP Sandals

2

2

0

0

0

0

2

Trực tiếp

 

4

C.Ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) - CN Di Linh

2

0

1

1

0

0

0

Trực tiếp

 

5

Công ty TNHH Merkava Việt Nam

1

1

0

0

1

0

0

Trực tiếp

 

6

Công ty TNHH Nấm Ngọc Bích

4

4

3

1

0

0

0

Trực tiếp

 

7

C.Ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen

2

1

2

0

0

0

0

Trực tiếp

 

8

C.Ty J&T Express Lâm Đồng

2

2

2

0

0

0

0

Gián tiếp

 

9

Xưởng sản xuất mi giả Fan’s Volume

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

TỔNG

28

20

17

5

2

0

4

 
                     
                     
 

2. TẠI TRUNG TÂM

               
 

STT

DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU ĐẾN DN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC GIỚI THIỆU

 

TỔNG

NỮ

ĐH

TC

CNKT

LĐPT

 

1

Hoàng Anh Đất Xanh

1

0

0

0

0

0

1

Gián tiếp

 

2

Công ty Cây giống Cao Nguyên

2

1

1

0

0

0

1

Gián tiếp

 

3

Công ty CP FPT shop

1

0

0

0

1

0

0

Gián tiếp

 

4

Công ty Nấm Ngọc Bích 

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

5

Công ty TNHH ASuZac

1

1

1

0

0

0

0

Gián tiếp

 

6

Công ty TNHH Đại Thành Nguyên 

1

1

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

7

Công ty Tư Loan 

1

0

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

8

DaLat Hasfarm

43

28

10

4

2

0

27

Trực tiếp

 

9

Khách sạn Trung Cang

1

1

1

0

0

0

0

Trực tiếp

 

10

Trường THPT Yersin 

10

7

7

1

1

0

1

Trực tiếp

 

11

Vinamilk

2

2

1

1

0

0

0

Trực tiếp

 

12

Chưa GT

1

1

0

1

0

0

0

Chưa GT

 

TỔNG

65

43

24

7

4

0

30