Thông tin thị trường lao động: Nâng cao hiệu suất kết nối cung - cầu việc làm

  • 20/12/2018
  • 1876

Thông tin thị trường lao động:

Nâng cao hiệu suất kết nối cung - cầu việc làm

 

       Thông tin thị trường lao động (TTLĐ) có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhu cầu việc làm của người lao động (LĐ) và dự báo các xu hướng diễn ra trong TTLĐ. Với bước đi cụ thể, nhiều năm qua, Cục Việc làm đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác thông tin TTLĐ, bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến thu thập và cung cấp thông tin TTLĐ bao gồm: Xây dựng cổng thông tin việc làm được kết nối chia sẻ trên toàn quốc, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu trên thị trường lao động; nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ các trung tâm dịch vụ việc làm; thống nhất quy trình thu thập, cập nhật, phổ biến các thông tin thị trường lao động.

Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động Việt Nam

Nhằm phục vụ tốt công tác hoạch định chính sách về việc làm, TTLĐ những năm qua, hoạt động thu thập, cập nhật thông tin về cung, cầu LĐ đã được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Qua đó, hình thành Cơ sở dữ liệu về cung, cầu LĐ trên toàn quốc giúp các tỉnh/thành phố và Trung ương có được nguồn thông tin tin cậy về LĐ, việc làm trong nền kinh tế. Đẩy mạnh thông tin TTLĐ, kết nối cung cầu LĐ tiếp tục là nhiệm vụ trong thời gian tới của Cục Việc làm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ xây dựng các kế hoạch, chiến lược về LĐ, việc làm ở các cấp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế.

Từ thực tiễn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu TTLĐ, việc thu thập, cập nhật, lưu trữ, khai thác tổng hợp thông tin TTLĐ được pháp luật hóa tại Điều 24 và Điều 25 Luật Việc làm; Thông tư 27/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24/07/2015 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin TTLĐ (trước đây là Thông tư 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2009 hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu LĐ). Cơ sở dữ liệu TTLĐ gồm 2 cấu phần: Cơ sở dữ liệu cung LĐ, cơ sở dữ liệu cầu LĐ.

Cơ sở dữ liệu cung LĐ được thí điểm triển khai năm 2008 tại 4 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Bến Tre); năm 2009 tiếp tục thí điểm tại 15 tỉnh,thành phố và đến năm 2010 đã triển khai trên toàn quốc. Với thông tin được ghi chép đầy đủ đến từng thành viên trong hộ gia đình, cơ sở dữ liệu cung lao động đã giúp các địa phương (cấp huyện, tỉnh) nắm được thông tin về lực lượng LĐ, LĐ có việc làm, thất nghiệp... trên địa bàn mình quản lý để đưa ra những chính sách về phát triển nguồn nhân lực. Sau gần 10 năm triển khai, hiện cơ bản đã hoàn chỉnh bức tranh toàn cảnh về cung LĐ tại Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu cầu lao động được triển khai muộn hơn, năm 2011 triển khai thí điểm tại 16 tỉnh, thành phố; sang năm 2012 triển khai tại 63 tỉnh, thành phố. Cơ sở dữ liệu cầu lao động giúp các địa phương quản lý và khai thác được các chỉ số thông tin về việc làm, LĐ tại các doanh nghiệp, HTX phi nông nghiệp đóng trên địa bàn (các thông tin có chi tiết đến cấp huyện và các khu công nghiệp...), từ đó định hướng đào tạo và bố trí nguồn nhân lực tại địa phương. Đến nay, cơ sở dữ liệu cầu đã thu thập thông tin cơ bản của các doanh nghiệp, HTX phi nông nghiệp đóng trên địa bàn toàn quốc, từ đó kết hợp với Điều tra cung LĐ nhằm kết nối cung, cầu LĐ.

 

Nhiều lợi ích

 Theo nhận xét, đánh giá của một số chuyên gia, doanh nghiệp và người LĐ, Cổng thông tin điện tử việc làm đã bước đầu phát huy hiệu quả, khẳng định vai trò là địa chỉ tích hợp cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực LĐ, việc làm chính thống cũng như sự cần thiết trong công tác quản lý nhà nước về cung cầu trong TTLĐ. Việc cung cấp nhiều thông tin liên quan đến TTLĐ, bảo hiểm thất nghiệp, hoạt động sàn giao dịch việc làm của các Trung tâm giới thiệu việc làm, TTLĐ của các địa phương... giúp người LĐ cập nhật được thông tin và có những lựa chọn phù hợp.

Tính đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn người LĐ truy cập và đăng ký làm thành viên với mục đích tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề đã đăng ký tuyển dụng và tuyển sinh trên diễn đàn này. Đặc biệt, Cổng thông tin điện tử việc làm có chức năng sàn giao dịch việc làm kết nối toàn quốc nhằm xây dựng một cơ sở dữ liệu cung cầu thực trên TTLĐ. Để có được một bức tranh tổng thể, để các sàn giao dịch việc làm trên toàn quốc, phát huy hiệu quả cần có sự kết nối và thống nhất về kho dữ liệu chung, sàn việc làm trên trang web www.vieclamvietnam.gov.vn sẽ làm chức năng chính là nơi tích hợp, cung cấp thông tin việc làm chính thống và nhất là làm công tác thống kê, hỗ trợ quản lý Nhà nước về cung cầu trong TTLĐ, nhằm đưa ra một báo cáo tổng thể về TTLĐ cho lãnh đạo Bộ và Chính phủ.

Cổng thông tin điện tử việc làm đã bước đầu phát huy được hiệu quả, cung cấp được nhiều tin bài liên quan đến TTLĐ, bảo hiểm thất nghiệp, hoạt động của lãnh đạo Bộ, thông tin về hoạt động sàn giao dịch việc làm của các Trung tâm dịch vụ việc làm, thông tin về TTLĐ của các địa phương. Hàng nghìn người LĐ truy cập vào Cổng thông tin và đăng ký làm thành viên để tìm kiếm việc làm, nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trên Cổng thông tin và các cơ sở dạy nghề đăng tuyển sinh đã cho thấy chức năng vai trò của Cổng thông tin ngày càng được nâng cao và cần thiết, gần gũi với người sử dụng.

Năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Việc làm và LĐ Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận thực hiện dự án Phát triển mạng thông tin việc làm (WorkNet) do Hàn Quốc tài trợ. Một trong những mục tiêu của Dự án nhằm phát triển mạng thông tin việc làm với bộ cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người trên cả nước nhằm hỗ trợ các Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng LĐ, phân tích và dự báo TTLĐ. Thông qua hoạt động trên sẽ nâng cao hiệu suất kết nối cung - cầu LĐ tại các địa phương và toàn quốc.

 Đẩy mạnh thông tin TTLĐ, kết nối cung cầu LĐ thời gian tới là giải pháp quan trọng, mở ra tương lai tươi sáng trong việc hỗ trợ hiệu quả chắp nối cung cầu LĐ, giải quyết việc làm góp phần đảm bảo anh sinh xã hội.

baodansinh.vn