TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 10/2018

  • 13/11/2018
  • 44

Theo thông tin từ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2018 như sau: