TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 8/2018

  • 21/09/2018
  • 128

Theo thông tin từ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng. Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2018 như sau: