GIẤY MỜI THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2018 TẠI HUYỆN ĐẠ HUOAI

  • 03/08/2018
  • 136

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 7h30, thứ tư, ngày 15/8/2018

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa . Thông tin - Thể thao huyện Đạ Huoai